Fødsler

Er I gift (og der har været en jordmoder med til fødslen), vil I automatisk modtage en fødselsattest lidt over 14 dage efter fødslen. Er I ikke gift, får I fælles forældremyndighed ved at indgive en 'Omsorgs- og ansvarserklæring'. Dette skal gøres senest 14 dage efter fødslen, og det gøres på www.borger.dk under 'Familie og børn'. I vil derefter modtage en fødselsattest til barnet. Ønskes fadderskab registreret uden fælles forældremyndighed, skal der ske henvendelse til Statsforvaltningen.

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan enten foregå ved elektronisk at ansøge om navngivning via www.borger.dk under 'Familie og børn' eller ved at barnet bliver døbt.

Man må ikke kalde sit barn hvad som helst - det sørger navneloven for. På familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. Ønskes et navn, der ikke er på listen, kontaktes sognepræsten.

 
 
 

Skal jeg gøre noget for at min barns fødsel bliver registreret? Hvordan får jeg mit barn døbt? - eller navngivet? Og hvad må det egentlig hedde?

Hvad hvis vi gerne vil giftes? Og hvordan skal jeg forholde mig ved dødsfald og begravelse?

Her får du svar på ovenstående spørgsmål. Har du flere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte sognepræst Jakob Legarth på jale@km.dk eller tlf. 7573 8001.