Du er her: 

Langelund Kirke

Beskrivelse af Lindeballe Kirke ved Torben Møller

Langelund Kirke kunne i 2010 fejre 100 års jubilærum, og gennemgik i denne anledning en større restaurering, deriblandt indvendig fornyelse med ny farvesætning, nyt alterbillede og prædikestol.
Har du tænkt over valget af farver/symboler bagved dette? – måske har du allerede dannet din egen fortolkning af disse, men her får du hvad kunstneren, Anita Houvenaeghel, har lagt til grund for hendes arbejde ifm. denne restaurering:

Inspirationen til temaet er taget fra sangen ”Altid frejdig når du går”, hvor der bla. står ”Aldrig ræd for mørkets magt”.

Bænkenes gavle er mørke og leder op til alteret, som er formet som en sort blok, hvor der er lagt en stor monolit.  Stenalteret bærer stenens natur og det kristne symbol.  Alterbordet er også symbolet på nadver.  Jesu sidste måltid og graven. Alterbordet bærer i sin natur disse symboler.

Det trefløjede alterbillede har, som modsætning til alterbordet, vildskaben og kaosset, en nærmest ukontrolleret tilstand.  Der er skabt et lys i midterfeltet der symboliserer gudslyset.  Styrken i lyset får korset til at vige – og troen skabes mellem lysets og mørkets kamp.  Altertavlen udtrykker påskens drama Langfredag og Påskemorgen.

Prædikestolen er sænket ned i ”menneskehøjde”.  Den fremstår mørk, som kontrast til alterbilledets lys og kirkens ellers meget lyse og hvide rum.  Mørket i billedfelterne er symbol på hhv. jordens skabelse og graven. I midterfeltet er det lidt lys, som angiver håbet. 

Det gamle alterbillede er bevaret i kirken, hvor det hænger i smuk harmoni, og spiller fint sammen med den nye farvesætning – har du mon set hvor denne er placeret? 

Næste gang du kommer i Langelund Kirke – prøv at se på farvesætningen/symbolerne med denne viden, og fortæl gerne, såfremt du allerede har set/eller ser en anden symbolik - det er jo det finurlige med disse billeder, at man pludselig kan se noget andet samtidig.


Alter
Alterbillede
Alterbillede
Kirkerum
Prædkestol
Alter