Du er her: 

Lindeballe Kirke

Beskrivelse af Lindeballe Kirke ved Ellen Staunkær

På den jyske højderyg, ca. 23 km vest for Vejle, ligger en velbevaret romansk kirke i landsbyen Lindeballe.

Kirken er bygget i romansk stil, rundbuestilen omkring år 1200.  Kendetegnet er de runde buer, som ses overalt i vinduer og døre og i forbindelsesleddene mellem de indre rum.

Kirken er løbende blevet ombygget. Det eneste sted, Lindeballe kirke nævnes i historiske kilder, er ca. 1325 i Ribe Oldemors kirkeliste. I 1575 får kirken skænker et dåbsfad, som er udformet af en tysk kunster. Senere skænkede den daværende ejer af Engelsholm Slot alterkalken. I 1877 fik kirken en ny klokke og i 1884 lavede en lokal snedker en ny altertavle, der forestiller Jesus, der velsigner de små børn.

Kirken fik skænket flere smukke gaver; to messing lysekroner og en messing lysestage. I 1924 samles beboerne i Lindeballe til et menighedsmøde i forsamlingshuset. De vil gerne have et tårn bygget til kirken, og de 80 beboere beslutter enstemmigt at få tårnet bygget. I efteråret 1924 var tårnet færdigt, og sognebeboerne kunne glæde sig over, at det var dem, der havde betalt tårnet.

I 1987 blev en ny præsterækketavle ophængt, lavet af en lokal snedker. Samme år blev altertavlen restaureret og i 1992 blev prædikestolen renoveret. I begyndelsen af det nye århundrede blev alterkalken sendt til forgyldning hos sølvsmed Bent Exner. Pengene dertil blev skænket af Kirkbifonden (Lego).

I 1684 blev Lindeballe, Ringive og Gadbjerg sogne slået sammen til ét pastorat. I 1866 blev Ringive fraskilt pastoratet, som derefter bestod af Gadbjerg og Lindeballe.

I 2007 blev Gadbjerg-Lindeballe Pastorat delt, og Lindeballe kom atter i samme pastorat som Ringive – nu sammen med Langelund Kirke, der blev bygget i 1910. Der er 502 indbyggere i det gamle Lindeballe sogn, hvoraf de 442 er medlemmer af folkekirken (1. jan. 2014).

Kirken har 130 siddeplader. Der er ikke gudstjeneste hver søndag i Lindeballe Kirke, men der afholdes en månedlig gudstjeneste plus gudstjenester ved andre højtider og lejligheder.

Her slutter beskrivelsen med et vers (DDS 326):

”Der stander et hus i det høje Nord,

Indviet Gud Faders Enbårne;

der springer en kilde, der dækkes et bord,

der kimes til højtid fra tårne.”

Anders Reitan 1866

Lindeballe Arkiv fotos


Alter
Døbefad
Præstetavlen
Orglet
Indgangsdøren