Du er her: 

Åst Kirkeruin

Når man kommer sydfra op mod Lindeballeknuden, idag ad vejen fra Vandel og under omfartsvejen ved Billund Lufthavn, så viser der sig lidt til højre for vejen en træklædt banke. Det er den gamle kirkebanke, der hvor Amlund Kirke lå i den tidlige middelalder. Kirken kaldtes også Aast Kirke og fremgår som sådan i den ældste fortegnelse over kirker i området, men da var den allerede forladt.

Kirken blev formentlig forladt som et resultat af forskellige epidemier, bl.a. pesten, som lagde store dele af landet øde. I dag markerer to rækker træer stedet, hvor Amlund Kirke lå. Når man mellem Aastgaards bygninger når frem til Kirkebanken fra vest står den meget markant i landskabet med de 8 store træer langs kirkens murmarkeringer. Når man betræder kirketomten, kan det være svært at forestille sig et romansk kirkerum, med en korbue til adskillelse mellem skibet og koret.

Der er ikke meget tilbage af Amlund Kirke. Indtil midten af 1800-tallet stod store rester af murene, men på dette tidspunkt begyndte lokale beboere at undergrave murene for at få fat i granitkvadre og kampesten fra fundamentet til brug i byggeriet af udhuse og andre nybygninger på de nærliggende gårde. Nu ligger de tilbageblivende sten og indikerer hvor murene har stået.

Alt dette er baseret på en udgravning som Nationalmuseet foretog i 1910, hvorefter bygningstomten blev fredet.

Hvert år i begyndelsen af juni afholdes der friluftsgudstjeneste på kirkeruinen. Selvom der ikke er meget tilbage af den oprindelige kirke, giver de store lindetræer på højen en fornemmelse af kirkerum.