Du er her: 

Ringive Kirke

_blank

Beskrivelse ved sognepræst, Jakob Terp Legarth

Ringive Kirke blev opført af sognefolkene i Valdemarstiden, i 11-1200-tallet. Før kirken blev bygget, lå der på stedet en trækirke, som der dog intet er tilbage af.

Kirken ligger placeret op ad oldtidshøjen Kong Rings Høj fra 900-tallet, i daglig tale: Ringhøjen, som ligger ved indkørslen ned mod præstegården. På kirkens oblatæske står inskriptionen ”Given til Ringhøj Kirke i 1728”. Så Ringive Kirke er også blevet betegnet Ringhøj Kirke. ’Iwe’ er et gammelt dansk ord for ’Høj’.

Ringive Kirke befinder sig i et gammelt hedesogn. Opdyrkningen af heden foregik primært efter 1850, og 1850-1950 tredobledes befolkningstallet, hvorfor man i 1910 byggede Langelund Kirke, fordi der efterhånden boede rigtig mange i den vestlige del af det store gamle hedesogn. Da kirken blev bygget, var området ren hede, og kirken blev placeret tæt på Omme Å, hvor livsbetingelserne var bedst.


Faktisk er Ringive kendt for sin dårlige jord. I 1802 bestemte kongen, at al dansk landbrugsjord skulle opmåles og boniteres, dvs at jordens kvalitet skulle bestemmes. Formålet var at inddrive skat efter jordens værdi på en skala fra 0-24. Den bedste jord fandt man ved Karlslunde på Sjælland, den fik 24. Den laveste karakter, der blev givet, var 3. Og den tilfaldt Ringive. Her var hverken ler eller kalk i jorden, kun sand og en tør muldjord uden regnorme.


Præsterne ved Ringive Kirke var da også fattige i ældre tid. Med til præstegården hører fortsat 96 hektar jord. Tidligere var en væsentlig del af præstens løn, at han dyrkede jorden og fik udbyttet. Om præsten Niels Nielsen Borch (blev præst i Ringive i 1684) fortælles det, at han engang fra prædikestolen sagde: ”Jeg ved noget, som I ikke ved, og I ved noget, som jeg ikke ved. Jeg står her med bare ben i støvlerne. Det ved jeg, men det ved I ikke! Men om I vil give mig uld til et par hoser, det ved I, men det ved jeg ikke.”

Kirken er bygget i romansk stil, og materialerne er tydeligvis de forhåndenværende, nemlig frådsten, marksten og større rå granitblokke. Kirkerummet bærer præg af at være et traditionelt, fattigt hedesogn. Det er simpelt, nøjsomt, ydmygt og enkelt.

Ringive Arkiv fotos

Klik her for at se Ringives Arkiv billeder

Alter
Alterbord
Døbefont
Kirkerum
Prædikestol
Kirkeskib